Middendorp Montage: Uw asbestverwijderingsbedrijf

Asbestverwijderingsbedrijf nodig?

In het verleden zijn er veel stallen gebouwd met asbesthoudende golfplaten. We wisten destijds niet beter maar inmiddels is duidelijk geworden dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Asbesthoudende platen zijn dan ook verboden en worden al lang niet meer gemaakt. Om deze daken met asbestplaten te te verwijderen is een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf nodig.

Middendorp helpt u verder!

Middendorp Montage is gespecialiseerd in asbestrenovatie en kan u samen met zijn professionele partners volledig ontzorgen van de asbestinventarisatie tot de oplevering van uw gerenoveerde stal. Het inventarisatierapport is o.a. nodig voor doen van een sloopmelding bij de gemeente. Ook het doen van deze melding nemen wij u uit handen! Het rapport en de melding zijn ook nodig wanneer u subsidie wilt aanvragen voor zonnepanelen op uw dak.

Zolang de platen op het dak liggen en niet beschadigen kan het eigenlijk niet zoveel kwaad. Het zijn vooral de asbestvezels die vrijkomen wanneer de platen worden bewerkt (zagen, boren, breken etc) die gevaarlijk zijn. Het regelmatig inademen van de vezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. In Nederland sterven jaarlijks 1600 mensen aan asbestziekten.

Benieuwd hoe wij te werk gaan? Bekijk hiernaast de video!

Een ijzersterke combinatie

Middendorp Montage B.V. uit Kootwijkerbroek en Zonnepanelen op het dak B.V. uit Barneveld vormen een ijzersterke combinatie die het volledige traject van asbest verwijdering, dakvervanging en installatie van zonnepanelen gezamenlijk uitvoert.

Eerste kamer stemt tegen asbestdakenverbod, maar wat nu?

Zoals bekend heeft de Eerste Kamer niet ingestemd met een wetswijziging die het asbestdakenverbod mogelijk moest maken. Daarmee is het asbestdakenverbod in de voorgenomen vorm niet mogelijk. Dit betekent echter niet dat het asbestdakenverbod nu helemaal van de baan is. Redenen voor de Eerste Kamer om niet in te stemmen waren divers, over het algemeen genomen zijn de partijen wel vóór een verbod maar de inhoud van de complete wetswijziging was vaak niet voldoende of onrealistisch. Het verbod raakt uiteraard behalve ondernemers vooral ook de gewone burger en algemene instellingen. Een wetsvoorstel in gewijzigde vorm zal via de Tweede Kamer opnieuw ingediend moeten worden. Het is belang dat dit spoedig gebeurt om onzekerheid en miscommunicatie weg te nemen.

LTO Nederland pleit voor een duidelijk, flankerend beleid en voor ruime stimuleringsregelingen. Asbestdaken moeten gesaneerd worden geeft ook LTO aan, dat verandert niet. Maar de druk is nu even van de ketel. En dat is in zekere zin positief, want asbestsanering moet wel op een juiste manier gebeuren en de kosten moeten niet alsnog gaan oplopen door deadlines zoals 2024 of 2028. Veel verzekeraars zijn al uitgegaan van een verbod op asbestdaken. Daardoor maken veel boeren en ondernemers de keuze hun panden nu te renoveren omdat daken omdat de dekking anders niet gegarandeerd is.

Als renovatiespecialist zien we dat de vraag blijft. Behalve asbest is de slecht wordende conditie van het dak een belangrijke reden om te renoveren. Elke stal of loods knapt qua uiterlijk enorm op van een renovatie. Maar vooral functionaliteit en duurzaamheid: nieuwe golfplaten of panelen geeft mogelijkheid om stal of loods optimaal te isoleren en ventileren, waardoor temperatuurregeling goed te beheersen valt. Tevens biedt renovatie goede kans om klaar te zijn voor de toekomst door zonnepanelen terug te plaatsen. Middendorp Montage adviseert ook hierin en werkt samen met diverse partners.

Benieuwd naar de kosten van een nieuw dak?

Bekijk onze projecten!