Er komt een nieuw financieringsfonds voor het verwijderen van asbest, aldus een kamerbrief van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Deze financieringsregeling vervangt de oude subsidieregeling van 75 miljoen euro.

Het fonds is er nog niet, er wordt aan gewerkt aldus een Kamerbrief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Deze regeling heeft als doel ondernemers te steunen bij het financieren van asbestsanering. Een tegemoetkoming in de saneringskosten hoort daar dus niet meer bij. Momenteel is er GEEN subsidie meer beschikbaar voor het verwijderen van asbest, deze regeling is per 15 december 2018 gesloten.
Wat wel positief is, dat er de komende jaren geen afvalstoffenheffing betaald te worden voor asbest wat afkomstig is van daken.

Saneren wordt duurder

Wij adviseren u desondanks het saneren niet te lang uit te stellen. De kosten van dakrenovatie stijgen jaarlijks door aangescherpte regelgeving m.b.t. asbest sanering en toename van grondstofkosten. Daarbij wordt het steeds lastiger om een stal, loods of bedrijfspand met asbestplaten goed verzekerd te hebben.

Bereken hier gemakkelijk uw prijs.