Het kabinet heeft vandaag een nieuw voorstel ingediend om asbestdaken per eind 2028 te verbieden, in plaats van 2024.
Dit omdat het oorspronkelijke plan dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer.

Vanmiddag is echter ook dit nieuwe voorstel verworpen tijdens de stemming in het Senaat (Eerste kamer).
Veel Eerste Kamerleden zijn het wel eens met het verbod op asbestdaken, maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en rigoureus te werk gaat.
VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen.

Dit houdt in dat de onzekerheid alleen maar toeneemt, terwijl er de afgelopen jaren al heel veel gerealiseerd is met betrekking tot asbestsanering.
Veel boeren hebben geïnvesteerd is in een nieuw dak en veel verzekeraars eisen standaard dat te verzekeren panden asbestvrij zijn.

Het kabinet zal nu weer een nieuw plan zal moeten maken m.b.t. de toekomst van asbest.
Het asbestverbod wordt naar verwachting op de langere baan geschoven.